header

Hjälp Elisabeth Krantz

Hjälp Elisabeth Krantz

SEDAN DEN 4 JUNI HAR de fem barnen: Sara, 16, Miriam, 15, Zakarias, 12, Amina, 9, och Adam, 6 år mot sin vilja varit bortförda i Gaza.

Att få uppleva att ens barn är mot deras vilja i ett land långt borta måste vara en hemsk upplevelse som vi andra har svårt att sätta oss in i.

Att få känna maktlöshet och att inte kunna göra är frustrerande.

Vi som bor i Kungsbacka kommun känner extra mycket med Elisabeth Krantz och barnen. Oron förstärks av att en av döttrarna lider av diabetes. Stress, dålig mathållning och bristande motion gör det svårt att sköta sjukdomen.

Sverige har skrivit på barnkonventionen och artikel 11 handlar om att bekämpa kidnappning.

”Staterna ska bekämpa att barn olovligt blir bortförda från ett land eller hindrade från att återvända.”

Vi som kommunfullmäktiges presidium i Kungsbacka kommun ber att den svenska regeringen tar detta ärende som högsta prioritet, och ingriper kraftfullt. Det är inte rimligt ur någon aspekt att detta har fått fortgå så länge.

Låt familjen få återförenas så snart det är möjligt och julen stundar snart. En högtid som är viktig för oss alla. Kanske än viktigare att Elisabeth Krantz och barnen får fira den ihop i Sverige igen.

Vi begär att regeringen gör allt för att detta skall lösas så fort det är möjligt

Larry Söder

Kommunfullmäktiges ordförande

Kungsbacka kommun

Marianne Hultén

1:e vice ordf. Kommunfullmäktige

Kungsbacka kommun

Maj-Britt Rane –Andersson

2:e vice ordf. Kommunfullmäktige

Kungsbacka kommun

Larry Söder – Kristdemokrat.