header

Låt givarna ge !

Julen är för många en festhögtid när man får och ger bort julklappar och kanske också äter en hel del god mat och umgås med släkt och vänner. Men för många människor runt om i världen och för en växande grupp människor även i vårt land är julen en prövning. Låt oss därför uppmuntra givandet också i vårt land så att organisationer som arbetar med utsatta människor i både Sverige och utlandet ska få en drägligare tillvaro.

I nästan alla europeiska länder utom Sverige finns en avdragsrätt för gåvor. Avdragsrätten innebär att ungefär 70% av gåvan kommer från den enskilde och resterande 30% är minskad skatt. Det beror främst på vilken marginalskatt man råkar ha. Det här gör förstås att den enskilde kan styra litet själv hur han eller hon vill ge också av sin skatt.

Nu har Kristdemokraterna föreslagit och finansierat ett förslag som tillåter avdrag även i Sverige. Avdragsrätten är 0,25 inkomstbasbelopp per år för alla gåvor till ideella organisationer. Det gör att var och en som vill skänka upp till 10.000 kronor såhär i juletid kan få dra av samma belopp från sin beskattningsbara inkomst. På så vis uppmuntras människor att vara generösa vilket är bra. Generösa människor är glada människor och de lär sig saker om de problem som de skänker pengar till.

Våra skatter handlar om att solidariskt finansiera den gemensamma välfärden. Det är inte mer än rätt att vi till en liten del själva ska kunna styra på vilket sätt vi vill vara solidariska.

Larry Söderkristdemokrat

Larry Söder – Kristdemokrat.