header

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet i nämnden för förskola och grundskola beslutade idag hur man skulle täcka underskottet på närmare 9 miljoner kronor inom förskola och grundskola.

Här nedan ser ni besluts attsatserna som togs och innebär att vi försöker behålla personalen och effektiviserar på allt annat.

Det är aldrig roligt att behöva fatta sådana beslut men i detta fallet så måste vi hålla vår ram och därmed så blir det dessa konsekvenser. Vi kunde givetvis hoppas att kommunstyrelse skulle skjutit till hela beloppet med så blev inte fallet.

 

Beslutet blev enligt nedan.

 

– Av medel som avsatts centralt överförs 625 tkr för att täcka del av volymökningarna.

 

– Av reinvesteringsbudgeten för 2005 omförs 4.000 tkr till driftsmedel för att täcka del av volymökningarna.

 

– Sparbeting genomförs inom grundskolan genom att reducera varje skolas ersättning för volym med 123 kr per elev vid resursfördelningen. Den reducering som detta belopp motsvarar för respektive skola skall verkställas genom lägre satsningar på läromedel och kompetensutveckling samt genom att vara extra restriktiv vid vikarietillsättning.

 

– Sparbeting genomförs inom skolbarnsomsorgen genom att ersättningen för volymerna reduceras med 52 kr per volymtimme och det belopp som detta motsvarar skall verkställas genom lägre satsningar på material och kompetensutveckling samt genom att vara extra restriktiv vid vikarietillsättning.

 

 

 

 

 

 

Larry Söder – Kristdemokrat.