header

Halland helt eller delat

Centerpartiet försöker göra en icke fråga till en valfråga. Det vill säga vilken region Halland i framtiden skall tillhöra.Vad gäller regering och riksdag så kommer de inte fatta något beslut över huvudtaget innan nästa val och därefter så har vi en ny regering med nya förutsättningar. Sedan är det väl bara en kommun som har haft tankar på att ansluta sig till till någon annan region (Västra Götaland), Det vill säga Kungsbacka kommun. Där har Kommunfullmäktige sagt de vill tillhöra Halland. Som jag ser det så är väl bildningen av region halland en markering av att alla partier vill ha Halland helt och eget. Min ståndpunkt är klar. Halland finns och skall finnas i framtiden som det är idag och inget annat.

Med Vänlig Hälsning

Larry Söder

Larry Söder – Kristdemokrat.