header

Kungahuset behövs

Jag tror att kungahuset har en viktig roll att spela för Sverige– inte minst i tider av oro. Den är en nationell symbol över – eller om man så vill vid sidan om – partipolitiken. Sådana behöver vårt land. Samtidigt som den bär på ett kulturarv som är djupt rotat i Svenska hjärtana.

Jag tror inte Sverige skulle må bättre av en president som är politiskt tillsatt.

Republikanerna har mobiliserat. Inför Nationaldagen kunde vi i de stora morgontidningarna läsa hur man i debattartiklar återigen rasar mot kungahuset.

En huvudkritik är att monarkin är odemokratisk eftersom ämbeten som ärvs strider mot demokratin. Men självklart är monarkin demokratisk. Den är beslutad i demokratisk ordning och kan när som helst förändras, men eftersom monarkin är förskriven i grundlagen fordras två beslut med ett val emellan. Kungahuset har inget politiskt inflytande, det har representativa uppgifter och fungerar som en samlande symbol för vårt land och folk.

Det finns en majoritet i riksdagen som är republikaner. Men av självbevarelsedrift avstår de partier som har republik inskriven i sina partiprogram från att driva frågan. I alla fall i valrörelserna.       

 

 

 

Larry Söder – Kristdemokrat.