header

Taxeringsvärden,ett sätt att ta en fiktiv skatt på oss Kungsbackabor

Då var det dags igen. Vi Kungsbackabor har blivit i genomsnitt 34 procent rikare och därför måste farbror staten ta ut 34 procent högre fastighetskatt från oss.

Eller är det inte så vi skall tolka fastighetsskatten, för vad annat är dess syfte?

Jag känner mig inte rikare tyvärr, lika mycket lån på min fasighet och lika knapert ekonomiskt. Men kan det då inte vara fel att ta ut en skatt från oss Kungsbackabor på något vi inte kan

ta ut förrän senare ?

För att jag skall känna det meningsfullt att betala en skatt så skall den vara kopplat till något, det är inte fastighetskatten utan för staten är det en ren inkomst och inga utgifter.

Jag anser att det vore bättre i så fall att avskaffa fastighetskatten och betala en avgift till kommunen istället. Det är de som har utgifter för brandväsende m.m.

Med Vänlig Hälsning

Larry Söder

Larry Söder – Kristdemokrat.