header

Vad skall man ha sidorna till ?

Ibland undrar jag vad man skall ha sidorna till. Därför tänker jag försöka visa min sida av problemet på denna blogg och förklara hur jag ser på det.

 

Vi har problem med ekonomin i Förskola och Grundskola i Kungsbacka kommun.

Antalet timmar som varje barn är i förskolan har ökat och genomsnittet om man tar bort 15 timmarsbarnen är snittet för varje barn över 40 timmar per vecka.

Detta medför att antalet timmar som vi har på ett år ökar mer än vad vi räknade med när vi lade budgeten.

Likadant är det i skolbarnsomsorgen, även om varje barn/elev inte är lika länge.

Även antalet elever blir fler i Kungsbacka kommun. Detta i ett läge där Kungsbacka kommun räknar med att antalet barn och elever skall minska, vilket det inte gör.

Rent schematiskt ser det ut så här….

 

Verksamhet

Volym enligt budget

Volym enligt prognos

Differens

Á-pris, kr

Summa tkr

Förskoleverksamhet, volymtim

146500

148600

2100

1992

  4183

Skolbarnsomsorg,

volymtim

  67500

  71600

4100

1587

  6507

Förskoleklass, grundskola, elever

10586

10643

    57

61767

  3521

Total summa, tkr

 

 

 

 

14211

 

 

Detta har medfört att kommunstyrelsen har givit oss 7,5 miljoner till och även talat om att resterande måste vi hantera inom vår budget.

Vi kommer i arbetsutskottet ha ett extra sammanträde å onsdag för att diskutera åtgärder för att komma till en ekonomi i balans. Det som det kan blir frågan om är givetvis att se på andra poster än just kärnverksamheten, men annars så är det att bestämma oss för om vi skall tillåta dessa volymökningar (köer)? Eller att man får göra så att varje volymtimme får göras något billigare. Svaret vet vi på onsdag förhoppningsvis.

Är jag orolig för framtiden i nämndens verksamhet ??  ja det är jag, men samtidigt så får vi titta igenom vad vi kan göra innan vi ropar på vargen.

 

Larry Söder – Kristdemokrat.