header

Arbetslöshet- en naturlag ?

Sverige står just nu inför en av de största ekonomisk-politiska prövningarna i modern tid. Mer än en miljon människor i arbetsför ålder står i dag av olika orsaker utanför arbetsmarknaden. Efter elva socialdemokratiska regeringsår är nästan var sjätte svensk sjukskriven eller förtidspensionerad.

Det är ingen naturlag att vi måste ha så många människor utanför arbetsmarknaden. Vi kan göra åtskilligt för att minska antalet. Det är ett misslyckande att inte lyckas minska denna siffra.

Jag tror att en socialdemokratisk regering har slut på idéer.

En ny borgerlig regering bör och måste klara av att vända trenden. En ny mandatperiod med socialdemokraterna vid makten kommer att skapa fler arbetslösa och mindre möjlighet att kunna betala för den välfärd som vi behöver. Låt oss tillsammans bana vägen för en ny regering som inte bollar med siffror bara utan försöker göra något åt arbetslösheten.

 

 

Larry Söder – Kristdemokrat.