header

Ny skollag

Kungsbacka kommun är en av de kommuner som skall svara på remissen för den nya skollagen.

Verkligheten har tvingat regeringen att överge flera socialdemokratiska käpphästar. I förslaget till ny skollag får lärarna äntligen ökade befogenheter för att skapa ordning och reda i skolan. Dock saknas fortfarande flera viktiga besked till exempel om elevernas möjlighet att överklaga betyg. Det är obegripligt att regeringen trots flera års arbete inte kan presentera ett fullständigt förslag.Samtidigt finns det en del förslag som jag funderar på varför det inte har funnits innan. Till exempel Skolan blir skyldig att informera föräldrar om elev skolkar. Helt obegripligt att man inte har haft det i den gamla. Får sätta mig ned och försöka lusläsa så att svaret från Kungsbacka blir så bra som möjligt. Idag har det åter varit väldigt varmt… Samtidigt som min dotter har åkt iväg några dagar. Man saknar henne redan.

Är det någon som har åsikter om den nya skollagen.Sänd dem till mig……..

Larry Söder – Kristdemokrat.