header

Poliser

Oro blir ett allt mer påtaglig inslag i vår vardag. Vare sig vi bor i storstaden eller på landsbygden. Avståndet mellan oss medborgare och polisen ökar. Polisen får inte tid för det brottsförebyggande – utryckningarna tar all tid. Många poliser gör ett bra jobb men de får ofta göra fel saker – administrera istället för att agera. Och på landsbygden där våldsbrotten också tilltar läggs polisstationer ner. Hela regioner står utan skydd. Ännu värre är det förstås under sommaren semestertider är.

Det behövs fler poliser och det är dags att seriöst pröva frågan om polisens organisation. Min uppfattning är att kommunerna borde få ansvaret och resurserna för kampen mot vardagsbrottsligheten. Medan den nationella polisen får ökade möjligheter att klara trafikövervakningen och bland annat kampen mot ekonomisk och miljöbrottslighet. I det vakuum som uppstått när poliser saknas genomför istället många kommuner en del av uppgifterna med vaktbolag. Detta måste var en fel utveckling som vi bör försöka förändra och kanske gör vi det genom kommunal polis.

Larry Söder – Kristdemokrat.