header

Vittnen måste kunna känna sig trygga

Allt för många fall i media har jag sett för att kunna hålla tyst. Är det inte så att man blir upprörd när man gång på gång hör det rapporteras. Ett vittne har ändrat sitt vittnesmål eller vill inte vittna om händelsen vid förhandlingarna i rätten. Vart tar den svenska rättvisan vägen ? Vi måste kunna ge vittnen den tryggheten, så att de kan säga vad de sett och hört. När man hör att de som skall vittna inte ens känner sig trygg i domstolens korridorer eller väntrum, blir man irriterad. Det är självklart ingen enkel sak att vittna mot någon som gjort en brottslig handling, men det bygger väl en rättstat på.  Vi som bor i Kungsbacka kommun måste känna oss trygga som medborgare. Enligt min mening så är trygghet på gator och torg en viktig del, men även att om något inträffar så ställs den som gjort det inför ansvar. I detta ligger även att vi andra känner oss trygga i att vittna om vad vi ser. Även att vi har ett ansvar som medborgare att vittna.  Annars jobbar vi i Kungsbacka kommun bra med att försöka göra det tryggare på gator, i skolan och förskolan m.m.

Larry Söder – Kristdemokrat.