header

Fler hyresrätter – Inte färre !

Visst var vi många som ”satte i halsen” när vi läste rapporten om våra bostadsbolag och deras framtid. Inte blev det bättre av tidningarnas rubriker som talade om att vi skall sälja ut hyresrätterna och göra om de till bostadsrätter.

Vi Kristdemokrater i Kungsbacka vill absolut inte sälja ut några hyresrätter. Vi skall inte sälja ut hyresrätterna utan skapa möjlighet till fler billiga hyresrätter och bostadsrätter i vår kommun.

Det betyder att vi måste bygga fler bostäder, förtäta och bygga på befintliga hus med en kanske flera våningar inne i de centrala delarna av Kungsbacka. Fler billiga bostadslösningar som ”Bo klok hus”.

Vi vill försöka övertyga en del ledamöter i nämnden för Bygg och Plan så de godkänner att fler hyresrätter byggs i kommunen. Idag vill som ex våra kommunala bostadsbolag bygga fler hyresrätter bl a på Rosengatan, men de tankarna stoppas av en del politiker i den nämnden.

Vi vill bygga 50 hyresrätter på Rosengatan och minst lika många ytterligare på Bjökris vid Willys och Freeport!

Larry Söder – Kristdemokrat.