header

Förskoleplatser

Ibland undrar man vad som är det viktigaste för mig just nu inom min nämnd och kan bara lista mina viktigaste uppgifter. Jag vet fyra uppgifter jag vill att vi tar tag i.

1. Att förskoleplatserna byggs ut så att vi klarar av kravet på att erbjuda plats inom 4 månader och i närområdet.samt minska barn i barngrupperna.

2. Att elever och barn få en etisk ryggrad.

3. Att förskolan och skolan skall ge de barn som behöver extra stöd, den hjälp de behöver.

4. Att öka föräldrars möjlighet att intressera och påverka barnens skolsituation.

Sedan när man funderar så är det mycket annat med, men som kan känna sig lite ensam om. Vill till exempel ha en F- 9 skola i varje pedagogisk enhet och börja med Fjordskolan. Avskaffa maxtaxan. Ge personalen större möjligheter att vara hårdare mot hårt språk och trakasserier i skolan. Sätta maxtak på antaler barn i förskoleavdelning och i en skolklass. En del jobbar vi med och en del lyckas jag inte med denna mandatperioden. Tänk att fyra år är så lite tid.

Larry Söder – Kristdemokrat.