header

Låt pendeltågen blir framtidens nav i Halland

Låt pendeltågen blir framtidens nav i Halland

 

Hallandstrafiken har fått sin rapport om regionaltåg Kungsbacka –Varberg.

Den visar på att det är samhällsekonomisk vinst att satsa på pendeltåg mellan Kungsbacka –Varberg. Antalet stopp är inte avgörande ur samhällsekonomisk synpunkt, men restiden blir givetvis längre. Vi tycker att det är dags att använda pendeltåg som en sammanbindare och nav i Halland. Utnyttja detta dubbelspår till vår fördel som ligger genom nästan hela halland. Att vi nu bör och skall bygga pendeltrafik mellan Kungsbacka och Varberg bör vara självklart för alla som läst rapporten. Men vi tycker man även bör gå vidare och se på möjligheterna genom resterande delen av halland.

Vi uppmanar kommunstyrelseordförande i de Halländska kommunerna, regionstyrelsens ordförande och landstingstyrelsens ordförande till Halländsk samling kring pendeltrafik.

Er uppgift bör bli att

1. Se till att påverka regering om att bygga dubbelspåret genom Varberg så snart som möjligt.

2. Hitta en ekonomisk lösning för att bygga ut pendeltrafiken mellan Kungsbacka – Varberg samt strategi för hur fortsatt utbyggnad skall utformas i Halland.

 

 

 

Larry Söder – Kristdemokrat.