header

Papperskorgen- En bra plats för fel förslag !

Från 2011 så kanske vi inte har något landsting eller region som heter Halland. Kan det vara möjligt tänker nog många. Möjligt är det när man i stora staden tittar på kartor och likt de stora erövrarna gör streck som man önskar.

Ansvarskommittén som funderar på många olika förslag har nu på sitt bord ett antal som innebär en delning av Halland. Det kan inte gagna oss som bor i Halland.

Halland har alla förutsättningar att utvecklas och stå på egna ben. Det är en väl fungerande region med goda framtidsutsikter. Som län och region finns väl integrerade strukturer inom näringsliv, kommunikationer, sjukvård, utbildning och samverkan med omgivande regioner och kommuner. Statsmakten har dock förhindrat en utveckling av Halland som region genom att förbjuda ett direktvalt regionfullmäktige. Man hindrar t ex regionen att ansvara för en sådan självklar uppgift som kollektivtrafiken. Delningsförslaget är dessutom märkligt då den ojämförligt största delen av Halland gränsar mot Kronoberg och Jönköpings län.

En regionindelning utgå ifrån innehåll och först därefter kan en diskussion om en indelning utifrån givna förutsättning påbörjas. Det finns inget självskrivet i att Halland, som Sveriges sjunde folkrikaste län, överhuvudtaget behöver delas eller slås samman med andra län.

 Stoppa Ansvarskommitténs förslag om uppdelning av Halland i papperskorgen.

 

 

 

Larry Söder – Kristdemokrat.