header

Kristdemokraterna -En garant för valfrihet

Jag kan numera inte se ett annat parti som är garanten för valfrihet inom barnomsorgen. Kristdemokraterna är det enda parti som på allvar tar fajten mot Socialdemokraternas nedmontering av familjen, mot deras brist på insikt av etikens roll och deras nonchalans mot de grupper som inte kan föra sin egen talan. Därför behövs ett starkt kristdemokratiskt inslag i nästa borgerliga regering.Kristdemokraterna är även de enda som vill slopa fastighetsskatten och halvera momsen på drivmedel. Sänkningen av moms på drivmedel ska finansieras genom att avbryta försöket med trängselskatter i Stockholm. Denna politik blir inte verklighet utan kristdemokraterna.Jag kan bara konstatera att vi behövs och människor har samma åsikt som oss. Kristdemokraterna är en garant för valfrihet. Med Vänlig hälsning Larry Söder

Larry Söder – Kristdemokrat.