header

Region Halland och Arbetsutskottet

På förmiddagen idag hade vi arbetsutskott inom förskola och grundskola i Kungsbacka kommun. Mycket tal blev det om de långa köerna till barnomsorgsplats i Kungsbacka. Det är inte längre acceptabelt utan kan vi inte lösa det med normala avdelningar så måste vi lösa det med temporära avdelningar. Arbetsutskottets klara uppfattning var att den som har till uppgift att förse oss med lokaler,det vill säga nämnden för service måste sätta till alla möjliga knutar för att finna lokaler för temporära avdelningar. I stort sett över hela kommun behövs det och arbetet bör vara prioriterat och skyndsamt. Vi har ett behov som måste täckas och detta MÅSTE lösas.
Jag är beredd att ta något högre kostnader i form av temporära avdelningar för att människor skall få den omsorg de behöver. låter jag trött i denna dskusssionen så är det väl för att mitt tålamod är slut,vi måste lösa det.
På kvällen är det Regionfullmäktige i region Halland. En utvärdering av hur det hittils har gått ligger på bordet. Man kan konstatera att man är i en uppbyggnadsfas och det tar lite längre tid för att kunna utvärdera om det har nått sitt syfte. Men jag hävdar fortfarande att det bör vara direktvalt. Kanske mer en akademisk fråga för oss som är inblandade än det är intressant för medborgaren. Kvällen blir nog ganska lång och är nog hemma vid 22.00.får se om jag har rätt i tiden.

Larry Söder – Kristdemokrat.