header

Remissvar om pendeltrafik i Halland

Hallandstrafiken har gjort en utredning om pendeltrafik i halland och den är nu ute på remiss till de olika kommunerna. Vi kristdemokrater i Kungsbacka anser att pendeltrafiken är nödvändig för att klara av framtiden. Både Åsa och Frillesås bör ha pendelstationer. Detta är det enda rimliga svar som Kungsbacka kommun kan avge.
Det finns tankar på att man från regionen skall komma fram till ett gemensamt remissvar. Det accepterar jag enbart om man i remissvaret har med både Åsa och Frillesås som pendelstationer i någon form.Annars anser jag att Kungsbacka kommun bör göra ett eget remissvar som innehåller dessa båda pendelstationer. Det kan låta oresonligt men det är jag i denna frågan.
Medborgarna i södra kommundelen har väntat länge och jag tror det är oerhört viktigt för kommunens framtid. Utredningen visar att det är samhällsekonomisk försvarbart och då känns det inte som det är något att vänta med.

Larry Söder – Kristdemokrat.