header

Stockholm

Nu undrar ni förstås vad jag gjorde i stockholm för något. Var på Distriktsordförandekonferens i riksdagen. Mycket bra och trevligt var det. Vi diskuterade mycket om det kommande valet men fick även lyysna till Maria Larsson och Alf Svensson. Två inspirerande tal som gav oss inspiration inför framtiden. När jag flög till stockholm var man tvungen och stänga av telefonen. Det är något jag gör väldigt sällan med den följden att jag kommwer inte ihåg PIN koden. Så min mobil har varit avstängd hela dagen. Nu är det knappt man vågar sätta på den igen för att man inte vill ha reda på vad man missat. Det märks att vår familjepolitik är något som många gillar. Träffade flera på resan som ansåg att vi hade den bästa familjepolitiken. Kanske den enda som idag förespråkar familjen som den grund i samhället som är viktigast. Stärk familjerna och stärk föräldrarna i sin föräldrarroll så vinner vi mycket på det.
Imorgon skall jag på dop. Man är ju farbror och som sådan har man ett ansvar att vara med vid sådan tillfällen.

Larry Söder – Kristdemokrat.