header

Undersökning och stöd

Ännu en opinionsundersökning visar att Kristdemokraterna ligger kring eller under 4 %. Man kan slå ifrån sig och säga att det är bara en undersökning men jag väljer att inte göra det längre.
Det är bara att konstatera de siffrorna visar ett minskat förtroende för oss kristdemokrater. I kungsbacka så får jag ta på mig den kritikensom person. Om dessa siffror gäller så anser Kungsbackas invånare att andra än jag och mina kamrater i Kungsbacka skall styra framtiden för Kungsbacka kommun. Jag inger inte tillräckligt med förtroende för att människor skall anse att vi bör vara med. Jag anser nämligen att vi försökt ta ansvar men även drivit våra egna frågor som F- 9 fjordskolan.bygga ut sinhall i Kungsbacka. Avskaffa maxtaxan. Fler platser inom äldrevården. Ett dementeam inom äldrevården. fler hyresrätter på rosengatan. Reningsverk i Lerkil. Pendelstationer i Frillesås och Åsa.VA sanering i Kyvik och mycket annat. Samtidigt som mitt arbete som ordförande i förskola och grundskola då kanske inte är tillräckligt bra för medborgaren…
Kanske är jag för negativ men jag känner det nu som det är. För att man skall kunna driva sina frågor så gäller det att människor ger en sitt stöd i form av röster. Hoppas att det ändrar sig till valdagen…

Larry Söder – Kristdemokrat.