header

våldtäktsdomar

Allt för ofta läser vi om våldtäkter som har genomförts. Kan känna att man numera inte gör det bara när ingen ser utan man gör det på öppna platser. Kanske är det ett utryck för att allt för få blir dömda för det den gör. Och blir någon dömd så är det inte direkt hårda straff. Blir extra irriterad när jag läser att hovrätten har minskat de skadestånd som länsrätten har dömt ut. vilka signaler visar samhället om vi gör på detta sättet ?
man bestämmer lägre skadestånd till en flicka som blivit sexuellt utnyttjad med motiveringen att hon inte utsatts för kränkning som en vuxen person skulle ha blivit i samma situation.
Det man säger i samma andetag är att en som är under 15 och blir våldtagen lider mindre än en som är över 15 och blir våldtagen.
Det är så man skäms över att vara vuxen och att vi har lagar som stödjer ett sådant tänkande.Kristdemokraterna som parti bör och hoppas tar tag i detta.
Riksdagen har skärpt denna lag något men uppenbarligen inte tillräckligt….
Jag anser att all form av våldtäkt är hemskt och något vi måste bekämpa. Det är en skymf mot vårt samhälle.

Larry Söder – Kristdemokrat.