header

Förslag för att skapa mer barnomsorgsplatser.

Med tanke på de köer som uppstått i Kungsbacka kommun inom barnomsorgen, så föreslår vi inom arbetsutskottet i Förskola och Grundskola att öka barngruppernas storlek tillfälligt.
Vårt förslag går ut på att alla avdelningar med 17 barn eller färre ska få ett extrabarn. Renodlade småbarnsgrupper skall inte utöka – bara de grupper som har barn i spannet 1 – 5 år. Förslaget innebär inte att grupperna blir större än andra förskoleavdelningar – snittet i Kungsbacka ligger i dag på 18 barn.ökningen är bara tillfällig under våren.
Detta ger att vi har tillskapat c:a 100 platser i januari månad.

Larry Söder – Kristdemokrat.