header

Stäng övergången

Övergången över tågspåret vid stationen i Kungsbacka har orskakat en ung människas liv.
Det är hemskt att det skulle hända. Många har efter det talat om att den övergången bör stängas. Jag håller med om att den skall stängas så snart som det bara går. Jag har inte hört någon hittils som anser något annat. Socialdemokraterna har lämnat in en motion om detta och jag hoppas att vi lyckas stänga den innan motionen har hanterats, för det är alldeles för lång väg att gå genom motionvägen,en sak som vi alla är överens om.

Larry Söder – Kristdemokrat.