header

Svar på insändare

Jag skulle vilja förtydliga varför nämnden för Förskola och Grundskola har beslutat att under våren tillfälligt öka gruppstorleken till 18 i de grupper som har färre än 18 barn inskrivna. Det sker för att vi valt att hjälpa människor som är i akut behov av plats och som riskerar bli av med sina jobb om de inte får barnomsorg. Vårt långsiktiga mål, att minska barngruppernas storlek med ett barn under planperioden 2006-2008, gäller fortfarande och vi är övertygade att vi klarar det.
En stor bidraganade orsak till dagens köer är att sedan maxtaxereformen infördes är barnen på förskolan längre tid – i snitt sex timmar i veckan. Jag lade ett förslag i början av hösten att vi skulle hitta ett nytt taxesystem (slopa maxtaxan) som gör att efterfrågan i antalet timmar per barn minskar. Då hade fler platser gjorts tillgängliga för de som står i kön. Det hade givetvis kostat mer för varje förälder att ha barnen på förskolan men i gengäld så hade vi inte haft kön som vi idag har. Förslaget gick inte igenom. Kristdemokraternas åsikt är att alternativ till förskolan även bör finnas, till exempel möjlighet för dem som önskar vara hemma med barnen eller på annat sätt väljer att ta hand om sina barn. Denna möjlighet stödjer inte samhället idag. Jag tror att familjen själv är bäst på att besluta om hur omsorgen för sitt barn skall se ut och inte centralstyras från riksdag.
Med Vänlig Hälsning

Larry Söder – Kristdemokrat.