header

Presidie

Idag har jag presidiemöte på eftermiddagen, som jag strax skall gå till. Men förutom mail och liknande så hade jag en träff med en person som läser på komvux och gör ett arbete om Friskolorna.
Det var en väldigt intressant timme som vi satt och diskutera friskolorna och varför de finns ?, vilka levnadsvillkor de har och hur man på olika sätt kan se på deras roll i kommunen.
Jag är för friskolor och anser att de är ett bra komplement till den kommunal verksamheten.
Det är föräldrar och elever som i första hand skall göra valet av skola och inte vi politiker.
Det betyder dock inte att vi för den skull inte skall ha en bra kommunal verksamhet, vilket jag tycker vi skall ha och har.
De friskolor vi har i Kunsbacka skall man nog berömma. De fungerar bra och elever/föräldrar verkar väldigt nöjda med verksamheten.
Jag skulle gärna se fler friskolor i Kungsbacka kommun.

Larry Söder – Kristdemokrat.