header

Kommunen avslutar samtalet till 2008

Kungsbacka kommun ser nu ut att sända ett brev till Intergationsverket att man inte kan hitta en möjlighet att ta emot flyktingar under 2007.
Anledningen är att i Kungsbacka kommun är det en bostadsbrist.
Kungsbacka kommun har ingen möjlighet att ge den service som behövs i form av en godtagbar bostad. Det är tråkigt för i grunden är man positiv till att ta emot flyktingar till vår kommun. Det hjälper oss att se utanför våra egna ramar i form av traditioner, religion m.m.
Jag hoppas att den utbyggnaden vi gör i Kungsbacka stad medför att vi har större möjlighet om ett tag.

Vi har c:a 900 medborgare i akut kö till bostad och vi måste inrikta oss att klara av det så snart som möjligt. En stor planering av utbyggnad är på väg att förverkligas och hoppas det kommer hjälpa.

Larry Söder – Kristdemokrat.