header

Kungsbacka-En del av Halland

Vi Kungsbackabor får ofta frågan om vi vill tillhöra Halland eller om vi vill tillhöra Västra Götaland.
Då har vi på olika sätt talat om att vi vill tillhöra Halland, men min fråga är om Halland anser att Kungsbacka tillhör Halland ?
Min fråga är aktuell för att den näst största kommun allt som oftast glöms av i olika sammanhnag när det rapporteras om halland eller fattas beslut i Halland.

Ett exempel är media och hur de hanterar oss Kungsbacka. Reagerar ganska ofta numera och idag speciellt när man gör en redovisning hur de olika Hallandska kommuner har gjort med arvoden för förtroendevalda inför den nya mandaterioden i Radio Halland.
Alla kommuner i Halland utom Kungsbacka är med i uppräkningen i text och reportage. Kanske inte den rapportering som man i första hand vill vara med om men som jag nu kan direkt bevisa hur Kungsbacka behandlas.

Pendeltrafik i Kungsbacka kommun som vi anser är en fråga för hela Halland,men övriga Halländska kommuner tar det inte på allvar och svarar på hur de tycker det skall vara.

Om vi som Kungsbackabor skall känna ett helhetsansvar för Halland så måste Halland nu bjuda till att visa att vi är en del av Halland.

Vi har visat våra kort,vi vill fortsättningsvis tillhöra halland. visa nu kommuner,media och andra att ni tycker det är bra och glöm inte Kungsbacka

Larry Söder – Kristdemokrat.