header

Några olika träffar

Idag har jag varit på besök på Malevikskolan, En skola som efter årsskiftet blir kommunal självstyrande skola och går in i ett spännande skede. Malevik blir det tillsammans med Frillesåsskolan. Så vi får två kommunala självstyrande skolor i Kungsbacka kommun.
Bägge skolorna verkar vara förhoppningsfulla och jag tror detta projekt kommer vara till nytta för all i Kungsbacka kommun på längre sikt.

Skall tacka alla rektorer för det året som varit och försöka tacka dem för den stöttning de givit oss i nämnden under 4 års tid. Vi har verkligen känt att de har försökt att hjälpa tll så mycket det går. Jag som fortsätter nästa mandatperiod som rodförande hoppas på likandant nästa med.

Larry Söder – Kristdemokrat.