header

Regn skapar långa köer

Igå blev det lite av kaos på våra vägar efter allt regnande. Långa köer på E6 söderut och många fick ta omvägar inne i Kungsbacka kommun för att komma dit de ville. Efter vad jag förstår så är en del källare även dränkta av vatten med, vilket är olyckligt.
Igår hade vi sista gruppmötet för året och mandatperioden. Julbord blev det och som vanligt när man äter med ögonen så blev man mätt innan tallriken var tom.
Vad gäller ärendena till kommunenstyrelsen så tyckte vi de flesta förslag vara lldlees tmärkt.
Dock har man inte lyssnat vad gäller namnet på den nya stadsdelen som vi Kristdemokrater inte ville ha Aranäs. Byggnadsnämnden föreslog Söderstaden och det eller Inlags stadsdel tycker vi verkar mycket bättre. Kungsbacka stad kommer att växa de närmaste åren ganska mycket och då är det viktigt att allt hänger med.
Under 2006 har vi nu i Kungsbacka kommun byggt 15,5 avdelningar för förskolan,men ändå inte lyckats få bort köerna och erbjuda barnomsorg inom 4 månader,som vi har som mål att klara. Utbyggnaden fortsätter nästa år med förhoppningsvis minst lika många förskolor. Under 2006 har 270 barn fler fått plats inom barnomsorgen i Kungsbacka,så man inser att utvecklingen är stor och antalet invånare ökar snabbt.
Vårt främsta mål är att ta bort köerna…

Larry Söder – Kristdemokrat.