header

Sista nämnden för mandatperioden

Nämnden för förskola och grundskola har haft sin sista nämnd för mandatperioden.
På sista nämnden på mandatperioden tog vi a´priserna för 2007 , det vill säga hur mycket en elev i grundskolan får kosta och hur mycket en volymtimme i förskolan får kosta m.m.
På sista sammanträdet så tog vi även och avsatte medel för ny förskoleavdelning på Stegatorp i Fjärås och Lilla avdelningen skall utökas något (Hammerö).

Efter en stunds väl valda ord från alla så avlutades sammanträdet och mandatperioden. Tack alla som har varit i nämnden. Både politiker och tjänstemän har varit högst engagerade och människor som jag uppskattar väldigt.
En del är med nästa mandatperiod och de övriga hoppas jag träffa på andra sätt.

Larry Söder – Kristdemokrat.