header

Varför vill vi inte ta emot invandrare till Sverige.

Varför är vi svenskar så ovilliga mot att ta emot från länder de har det svårt ?
Varför är vi svenskar oroliga för att ta emot människor med annan religion ?
Jag tror att en delförklaring är att vi vill bevara det som är speciellt med sverige och vår kultur,men numera tappat bort vad det är.
Vi vill avskilja oss ifrån religionen så långt som möjligt och människor som tror blir kanske det svåraste att hantera.
Vi vill ta bort alla normer som har funnits i samhället genom åtrtusende och människor som då har normer blir svårast att hantera.

Låt oss bestämma att vi har normer i vårt svenska samhälle och låt oss bevara dem. Låt oss bestämma att vi har en religion i Sverige som burit upp de svenska samhälletoch låt oss bevara det. Sedan tror inte jag att vi behöver vara nervösa att ta emot invandrare för då vet vi vad vi vill bevara.7

Larry Söder – Kristdemokrat.