header

Barnomsorg i Kungsbacka kommun

Utbyggnaden av förskoleplatser är sedan länge vårt högst prioriterade område
Vi har en långsiktig planering, men i onsdags så diskuterade arbetsutskottet kortsiktiga lösningar med anledning av kritiken från Skolverket,
Efter att under 2006 fått flera anmälningar från föräldrar, som inte fått en förskoleplats inom fyra månader, begärde Skolverket i mars 2006 en samlad redovisning från Kungsbacka kommun över vad kommunen gör för att uppfylla författningarnas krav.
Skolverkets utredning resulterar nu i att man riktar allvarlig kritik mot Kungsbacka kommun eftersom man inte lyckas ge alla som behöver, en förskoleplats inom fyra månader.
Vi ser ett antal lösningar som kanske kan hjälpa oss att klara författningen.

* Vårdnadsbidragets införande gör att fler föräldrar får en valfrihet att ordna barnomsorgen på annat sätt än genom förskola.
* Hedemoramodellens införande kan hjälpa till att öka valfriheten.
* Där föräldrar,skola och alla är överens om att barnet är moget för att börja i förskoleklass några månader tidigare, så kanske det skall bli möjligt.
* Ännu mer aktivt söka de som vill jobba som familjedaghem.
* Vädja till föräldrar att om det är möjligt, minska tiden något så att belastningen på de befintliga avdelningar blir något mindre.
* Vädja till de enskilda förskolorna att om möjligt se över arbetssätt och möjlighet för att kunna ta emot fler barn med möjlighet att få dubbel timvolymspeng.
* Att i kommunens verksamhet se över arbetssätt och liknande för att möjliggöra en iskrivning av de barn som nu har väntat i mer än fyra månader, det vill säga C.a 150 barn.Detta med möjligheten att mot dubbel timvolympeng för att om möjligt säkra personaltätheten.
* fortsatt hög utbyggnad.

Detta är inget som är en lösning någon vill ha men med tanke på den kritik vi fått och de som står i kön,som riskerar att förlora sina anställningar m.m. så är det en nödvändig lösning i dagsläget.
i dagsläget så är det nästan 4000 barn inom barnomsorgen i Kungsbacka kommun och förslaget om barngruppernas storlek skall bara gälla som längst till sommaren 2008, då vi skall ha kommit ifatt med utbyggnad och andra åtgärder.

Har ni andra förslag på hur vi kan klara det så är det tacksamt med förslag.

Larry Söder – Kristdemokrat.