header

Arbetsutskott

Igår have vi arbetsutskott.

första beslutet i Kungsbacka kommun mot ett vårdnadsbidrag är nu taget. Arbetsutskottet för nämnden för förskola och grundskola tog regler för det. Slutet på maj tar Nämnden förhoppningsvis samma regler. för att kommunstyrelsen i juni tar det.

förslaget är att vi inför det från 1 september……

 

Min och Eva Glansens motion kring att vi skall ha en skolsköterska per 500 elever fick bifalli arbetsutskottet. vilket var väldigt roligt.Det blir en kvalitetshöjning men även en större  möjlighet för elelverna i framtiden.

Larry Söder – Kristdemokrat.