header

Dubbelspår genom Varberg behövs

Västkustbanan har nu väntat tillräckligt länge på sitt dubbeslpår hela vägen.

Varberg väntar fortfarande på dubbelspårets utbyggnad. Nu läste jag i en artikel att sista budet är 2019, det är alldeles för långt bort. Tänk på att vi för miljön skull vill föra över mer transporter på järnväg och därmed en nödvändig åtgärd.Kristdemokraterna Lars gustafsson och Eva Johnsson har i en artikel utryckt samma åsikt som mig. Västkustens utveckling är viktg för sverige och dubbeslåret är viktg för utvecklingen.

Bra gjort Eva och Lars. vi hoppas andra lyssnar på det och satsar mer på järnvägen i allmänhet och västkustbanan i synnerhet.

Artikel Hallands posten

Larry Söder – Kristdemokrat.