header

Ett Schysstare Sverige

Kristdemokraterna genomför en kampanj för ett schysstare Sverige. för mig ligger när man säger ordet Schysst så tänker jag på att man vet vad som händer, att alla behandlas på ett ordentligt och korrekt sätt eller kanske ett bättre ord, schysst.

Vi har mer och mer glömt av att vara schyssta mot varandra, utan försöker tillskansa oss fördelar på annan beskostand, men för den saken så måste kommun,landsting och stat kunna visa vägen genom att vara det.Det kan inte vara den som skriker högst,eller som ljuger mest som får fördelen utan man skall behandlas schysst i alla lägen utan att behöva göra det. 

länk till hemsidan

Larry Söder – Kristdemokrat.