header

Europapolitiskt program

Idag presenterade Kristdemokraterna sitt nya europapolitiska program. Jag hade den stora förmånen att närvara vid partifullmäktige när detta program antogs. En väldigt stor enighet kring programmets innehåll var det på Partifullmäktige och det kändes bra. europavalet som är runt hörnet kommer att innebära att vi nu har ett nytt program om europapolitiken och nya kandidater. såg att några har föreslagit Alf svensson som namn på EU-vallistan. Om han skulle ställa upp på det så är det bara att gratulera partiet. En bättre kandidat kan vi nog inte finna,med breda kunskaper om europapolitik och stora kontaktnät runt om utomlands…

Några saker som lyfts fram i programmet..
– Inrätta ett särskilt anslag för klimatsäkerhet i EU:s budget
– Genomför ett fritt europeiskt vårdval, som bygger på ett gemensamt regelverk. Det skulle innebära att patienterna kan röra sig fritt mellan de olika systemen för att skapa en stimulerande konkurrens.
– Inrätta en europeisk åklagarmyndighet och inför särskilda bedrägeriråd i medlemsländerna
– Fördjupa samarbetet mot människohandel där straffen skärps och blir likvärdiga i medlemsländerna. Inför ett vittnesskydds- och återanpassningsprogram för de som utsatts för människohandel.

Programmet i sin helhet

Larry Söder – Kristdemokrat.