header

Fria resor för Pensionärer

I Kungsbacka försöker man med allt större kraft göra fria resor med kollektivtrafik, till en stor fråga och rättvisefråga.

Om man har målet att fler skall åka kollektivtrafiken för att miljön skall förbättrras,som jag har.Så är det många tecken som visar på att en bättre utbyggd kollektivtrafik gör att fler människor åker kollektivtrafik. Samtidigt så kan jag tycka att de pensionärer som inte bor utefter kollektivtrafikslinje kan ju inte utnyttja den förmån som de i så fall har rätt till. Våra pensionärer behöver få det bättre,men då tycker jag man skall höja pensionen för dem,det ger alla pensionärer bättree möjligheter. Den regering som vi nu har, är inställda på att förbättra för de sämst ställda pensionärerna kommande år, vilket jag tycker är jättebra.

Så mitt förslag i just detta ärende är att satsa mer på att förbättra kollektivtrafiken i stort,det ger bättre effekt för miljön.

GP Artikel

Larry Söder – Kristdemokrat.