header

Kommunstyrelse

Idag på kommunstyrelsen så sade vi ja till en utredning som har syfte att slå ihop de två kommunala bostadsbolagen. En bra och framåtsyftande åtgärd som gynnar kungsbackabon i längden.Ett bolag som blir lite mer slagkraftigt men kanske något starkare kommunala muskler i ryggen,eftersom kommunen i så fall bara har ett kommunalt bolag som bygger bostäder…

I förlängningen så vill vi kristdemokrater att de fastigheter som vi har i kommunal ägo i förvaltningsform,skall läggas ut i ett bolag med. vi tror att det gynnar verksamheterna och renodlar ansvarstagandena lite mer än idag.

Även Björkris var på kommunstyrelsen där vi godkände förslagen till kontrakt. det ser ut som 160 hyresrätter kommer att uppföras samtandra boendeformer,sammanlagt Drygt 400 bostäder i området tillsammans med en F-2 skola och förskolor… Spännande utveckling för Kungsbacka.

Larry Söder – Kristdemokrat.