header

Arbetsutskott

Idag på arbetsutskottet för förskola och grundskola så hade vi uppe motion kring dator till högstadieskolor i Kungsbacka kommun. IT och Datoranvändandet är här för att stanna. Vi tror att skolans arbetssätt kan radikalt förändras och kanske ta tillvara den "nya" teknikens möjligheter genom fler får möjlighet till egna datorer i skolan.vi som arbetsutskott ställde oss bakom en ökad satsning på detta,men givetvis går det hela vägen till Kommunfullmäktige för beslut.

Vi fick även en redovisning att 74 stycken har ansökt om vårdnadsbidrag i Kungsbacka kommun.Tycker det är en bra siffra med tanke på att det är första månaden det är igång…

Vi fick redovisning att under september månad liksom augusti månad så finns det inget barn som har väntat mer än fyra månader på plats utan att kunna få ett erbjudande. Det finns dock några som väntat längre men då har de sökt till en speciell förskola och inte önskat någon annanstans. Därmed är vi ikapp och vi kan även redovisningsmässigt styrka detta.

Larry Söder – Kristdemokrat.