header

Ekenäs

På måndagskvällen hade vi förtroendevalda och tjänstemän ett möte med medborgare och föräldrar angående Ekenässkolans framtid. Vi försökte föra en dialog och fick en hel del synpunkter med oss. GP har skrivit en artikel kring detta som är ganska informativ.
De hade en klar åsikt om att de vill ha kvar Ekenässkolan.

Larry Söder – Kristdemokrat.