header

Göran del 1

Just nu har han gått igenom en inledningöver budgetarbetet i stort i regeringen.men även en del av förändringarna.
* Jobben , sänkning av arbetsgivaravgiften. Gör det möjligt att anställa nya eller behålla de anställda.

* Sänkt bolagskatt från 28% till närmare 26%, för att investerare skall välja Sverige för att göra sina investeringar.
Människor i arbete är nödvändigt för att kunna skapa resurser för att fördela.

* infrastruktursatsningen. Bättre för transporter av både varor och personer och välkommet av kommunerna. Ett paket på längre period men ett paket som är i närtid,det vill säga projekt som kan starta med en gång.

Larry Söder – Kristdemokrat.