header

Göran del 2

Forskningsanslaget höjs rejält, vilket är viktigt för Sveriges framtid. Forskning och utveckling är nödvändigt för att hålla oss väl framme. Områden som teknik, medicin m.m. är det som kommer att fokuseras på,men en proposition kommer senare..

Det finns även med en välfärdssatning i budgeten.
* Psykiatrinområdet får större satsningar med klar utredning och kan ge ganska tydliga besked.
*Kömiljarden.För att få landstingen jobba med att få ned köerna till vården och inte acceptera att man inte klarar av vårdgarantin.

*Pensionärerna med de lägsta pensionerna får en särskild satsning med 200 kronor per månad, plus att alla får den årliga uppräkningen med inflasionen. För de pensionärer med lägsta pensionerna innebär det en kring med c:a 500 kronor mer i månaden under 2009.. Jättebra.
öran verkar vara på gott humör och hangjorde ett bra framträdande..
Detta blev ett litet axplock av frågor som han tog upp.

Larry Söder – Kristdemokrat.