header

Måndag

Presidie och näringslivsberedning innan BRå (brottsförebyggande rådet) idag.

På BRÅ diskuterade vi  att främlingsfientligheten breder ut sig och toleransen mot andra människor minskar i vårt samhälle,vilket är väldigt tråkigt. Har personalismen slagit så hårt in i vårt samhälle att man inte tänker på hur andra människor har det,klarar sig eller att andra kan behöva skydd,hjälp ?

Larry Söder – Kristdemokrat.