header

Ny skola i Särö pedagogiska enhet

Idag på arbetsutskottet så lades för sista gången verksamhetsidén kring ombyggnaden i särö pedagogiska enhet fram för oss förtroendevalda. Vi tog den enigt som förslag till nämnden för förskola och grundskola.Vi tycker det är spännande ideér och att man på detta sättet får en skola som har anpassade lokaler till en verksamhetside som ligger väl i tiden.Man tänker sig en skola kring 500 elever och att man skall jobba nära varandra i de olika spåren. Ett lyft blir att man vill använda den IT som finns tillgänglig på olika sätt men även som mål att varje elev mellan årskurs 6-9 skall ha en egen dator. Man sätter fokus på elevernas inflytande och speciellt uppdrag när det gäller utemiljöns planerande, vilket skall bli spännande hur vi vuxna är mottagliga för det. Jag känner mig glad att vi nu kommit så här ångt i utformansdet av en ny verksamhetside…. Om det verkligen blir av blir nästa fråga nu när diskussionen kring Ekenässkolans framtid blossat upp igen. Den måste vi hantera med ödmjukhet och öppenhet…

Larry Söder – Kristdemokrat.