header

Ordförandekonferens

Har det stora nöjet att delta på ordförandekonferensen för Kristdemokratiska distriktsordförande. Fokus börjar ligga mer och mer på EU valet som är i juni nästa år. Förhoppningen är att hela partiet nu kan ställa upp på valmanifestet som kommer så att vi som en röst och ett starkt parti kan puffa för våra toppkandidater.
Apropå toppkandidat så vet vi fortfarande inte vem det är.Men jag hoppas vi vet det snart och kan börja arbeta med att göra henne eller honom synlig.Vi som kristdeokrater måste våa visa vad som skiljer oss från de övriga partierna i valet…. och inte bara bli en i mängden.

Larry Söder – Kristdemokrat.