header

Barbrokratidagen

Nu är påsken över förstås och bloggningen och vanliga arbetet är i full gång.
Idag har vi haft arbetsutskott för förskola och grundskola. Bland många frågor så diskuterade vi barbrokratidagen i Kungsbacka och varför så få kommunala skolor vill vara delaktiga. Informerar vi fel eller är det fel koncept för ungdomarna ?
Vi vill ju tro att det är fel på informationen till våra kommunala skolor och kommer ta vidare diskussion kring detta. ungdomars demokratiska engagemang är vikig för vår kommun.
Arbetet med barbrokratidagen och barbrobetalar m.m är något vi har varit stolta över och vi vill att detta arbetet skall fortsättningsvis vara en framgång.

Larry Söder – Kristdemokrat.