header

Bukärrskolan

Vad händer med planering för nya Bukärrskolan ( eller vad namnet blir)

Bukärrskolans planering kommer nu att fortsätta framåt och när vi har alla planer färdiga så skall kommunfullmäktige ta ställning till kostnaden för projektet. Min uppfattning är att vi bör ha framme alla planer tidig 2010 och då kommer vi att som förtroendevalda ta ställning till det.

Larry Söder – Kristdemokrat.