header

Kommunstyrelsen

Idag hade vi kommunstyrelsen som höll på hela dagen. Största ärendet var givetvis bokslut för år 2008 och budget för år 2010.

2008 gick med 60 miljoner plus för Kungsacka kommun. Vilket givetvis är glädjande rent ekonomiskt. Det olyckliga är givetvis att vi hade beräknat ett nollresultat och att det överskottet som nu blev inte har varit under beslut att användas i våra nämnder. Men när vi ser den ekonomiska situation för kommunen 2009 och framåt skall vi vara glada att vi har detta reslutatet 2008.

Budget för år 2010 och framåt antogs som förslag till kommunfullmäktige. Det betyder som jag tidigare redovisat ungefär 4,5% sparkrav på alla nämnder. Vi har tagit bort LSS kostnaderna som inte kan sparas på.

För förskola och grundskola blir det C.a 50 miljoner och det är VÄLDIGT tufft. Vi tycker redan idag att vi har det sparsamt med pengar och detta innebär en diskussion i nämnden kring vad för bitar man skall ta bort. Men vi har inte mer pengar för tillfället och därmed blir vi tvungna att göra denna besparingen.

Larry Söder – Kristdemokrat.