header

Överförmyndare

Såg ett program på TV igår kring kommuners överförmyndare som har till uppgift att skydda barn pengar och inte hade skött sin uppgift. Det redovisades även att i många kommuner så får överförmyndare anmärkning kring handläggning av ärenden. Det kan givetvis bero på småsaker som i praktiken kanske inte har så stor betydelse men att opengar försvinner för barn och inte finns något kvar den dagen de fyller 18 är hemskt. Glädjande var att i redovisningen så hade bara 4% av fallen i Halland fått anmärkning av de som de hade granskat. Det är givetvis inte bra att någon får anmärkning men det var väldigt mycket bättre än många andra län. Kommuner som skall skydda barn och ungdomar måste gå att lita på i dess mndighets utävning. Att man alltid gör beslut utefter vad som är bäst för just det barnet.

Larry Söder – Kristdemokrat.