header

Politik eller på auktion ?

Det är konstigt att man alltid känner sig som att man är på en auktion när Socialdemokraterna sitter i oppostition i riksdagen. Ger regeringen 7 miljarder till landsting och kommun så ger socialdemokraterna 15 miljarder.Ökas antalet ubildningsplatser så ökar socialdemokraterna dem lite till. Ibland funderar man på hur socialdemokraterna hade tänkt sig i långa loppet finansiera det,men d räknar väl med att inte vinna i riksdagen.

Glömt är väl talet från socialdemokraternas förre finansminister Göran Persson, Den som är satt i skuld är icke fri. Men det är klart, då fick ju socialdemokraterna besluta och då gick det bra att dra på svångremmen.

Äran den som äras bör. Socialdemokraterna i Kungsbacka har satt sig ned med oss allianspartier och försökt hitta en gemensam hållning i detta krisläga. Kungsbacka kommun mår bra av att det är en bred majoritet som i detta läget gör upp om budgeten för 2010.

Länk Aftonbladet

Larry Söder – Kristdemokrat.